Menu

Ortega & Adrover Abogados, asesores,gestores

Impost turístic. Pagament a compte Destacats

El dia 1 de setembre s’inicia el període de pagament del model 702 de l’impost sobre estades turístiques d’autoliquidació de l’ingrés a compte de la liquidació anual corresponent a l’exercici fiscal 2016, en el cas de resultar d’aplicació, per a la determinació de la base imposable, el règim d’estimació objectiva.

NOTA IMPORTANT: L’ingrés a compte no és aplicable als establiments turístics inclosos en el grup vuitè del punt 2 de l’annex 1 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible (càmpings turístics i habitatges turístics). En aquests casos, l’ATIB liquidarà l’impost a partir d’una matrícula formada amb les dades de la declaració censal presentada i, per tant, no s’ha de presentar el model d’autoliquidació 702.

Tampoc han de presentar el model d’autoliquidació dingrés a compte les embarcacions de creuer turístic.

Neus Ortega

Licenciada en Derecho por la Universidad Oberta de Catalunya 2010, Filologa Inglesa y Licenciada en Política y Administración ejerce de abogada desde el 2011.

Deixa un comentari

Especifica tota la informació requerida (*) on s'indiqui. El codi HTML no és permès.

Tornar al principi